# Deponert arkiv

Opprettet: 27.1.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Formelt Emneknagger: Arkiv Bevare Dokument Lesetid: 2 minutt(er)

Å deponere et arkiv betyr å overføre arkivmaterialet til et depot uten at råderetten over det overføres. NTNU deponerer arkiv til Arkivverket. Arkivforskriften § 13 og Riksarkivarens forskrift kapittel 6 og 8 hjemler krav om deponering og deponeringsprosesser.

Testing av arkivuttrekk gjøres av Arkivverket etter kravene som er fastsatt i forskriftsbestemmelsene om elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til Arkivverket, og de spesifikke kravene fastsatt i Noark 4-standarden. Testing utføres av eget testverktøy.

# UNIT, NTNU

Journalbaser uten dokumenter, 1995-2005: Deponering testet og godkjent i perioden 2013-2014.

Organisasjon Enhet Tidsperiode
Universitetet i Trondheim Norges tekniske høgskole Administrasjonen 01.01.1995-31.12.1995
Universitetet i Trondheim Den allmennvitenskapelige høgskolen Administrasjonen 01.01.1995-31.12.1995
Universitetet i Trondheim Universitets-administrasjonen 01.01.1995-31.12.1995
NTNU Administrasjonen 01.01.1996-31.12.2004
Universitetet i Trondheim Det medisinske fakultet 01.01.1995-31.12.1995
NTNU Det medisinske fakultet 01.01.1996-14.07.2005
Universitetet i Trondheim Vitenskapsmuseet 01.01.1995-31.12.1995
NTNU Vitenskapsmuseet 01.01.1996-31.03.2005
NTNU Universitetsbiblioteket 01.01.1997-19.04.2005
NTNU Artsdatabanken 01.01.1997-15.04.2005
NTNU Fakultet for geofag og petroleumsteknologi 01.01.1997-31.12.2001
NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 01.01.2002-30.04.2005
NTNU Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk 01.01.1997-31.12.2001
NTNU Fakultet for kjemi og biologi 01.01.1997-09.05.2005
NTNU Fakultet for marin teknikk 01.01.1997-30.04.2005
NTNU Fakultet for maskinteknikk 01.01.1997-31.12.2001
NTNU Fakultet for bygg- og miljøteknikk 01.01.1997-31.12.2001
NTNU Fakultet for elektronikk og telekommunikasjon 01.01.1997-31.12.2001
NTNU Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk 01.01.2002-30.04.2005
NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 01.05.1996-22.04.2005
NTNU Det historisk-filosofisk fakultet 01.01.1996-22.04.2005

Journalbaser med dokumenter fra NTNU, 05.11.2004-16.04.2013: Deponering testet og godkjent 06.01.2016.

Journal og sakarkiv med elektroniske dokumenter med til sammen 10 arkivdeler fordelt på fellesadministrasjonen, universitetsbiblioteket, Vitenskapsmuseet og 7 fakulteter; SVT, HF, IVT, NT, IME, AB, DMF. Uttrekk fra system ePhorte 5.

Noark-base

Fra og med ePhorte 4 (v2.0.25) brukes en Noark 5-base. NTNU oppgraderte til ePhorte 4 (v2.0.28) i mai 2013, og etter at periodiseringen av saksarkivet var avsluttet. Ved oppgraderingen gikk NTNU over til en Noark 5-støttet base. NTNU benyttet ePhorte 5 (v5.1.3) ved uttrekkstidspunktet. Derfor er data som er periodisert i systemet produsert i en Noark 4-løsning, men overført til i Noark 5-løsning. Uttrekket er i samsvar med Riksarkivarens forskrift kap. VIII og Noark 5-standarden.

# Høgskolen i Sør-Trøndelag

Journalbase med dokumenter, 01.01.2006-30.04.2014: Deponering testet og godkjent 22.03.2018.

Journalbase med dokumenter, 15.02.2014-31.12.2015: Deponering testet og godkjent 01.03.2018.

# Høgskolen i Ålesund

Journalbase med dokumenter, 01.04.2006-15.04.2015: Deponering testet og godkjent 10.01.2017.

Journalbase med dokumenter, 31.03.2014-31.12.2015: Deponering testet og godkjent 05.02.2018.

# Høgskolen i Gjøvik

Journalbase med dokumenter, 01.02.2005-30.05.2014: Deponering testet og godkjent 05.02.2018.

Journalbase med dokumenter, 28.05.2014-31.12.2015: Deponering testet og godkjent 12.03.2018.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!