# Deponert arkiv

Opprettet: 1/27/2021 Forfatter: DOKU Kategori: Formelt Emneknagger: Arkiv Bevare Dokument Lesetid: 2 minutt(er)

Å deponere et arkiv betyr å overføre arkivmaterialet til et depot uten at råderetten over det overføres. NTNU deponerer arkiv til Arkivverket. Arkivforskriften § 13 og Riksarkivarens forskrift kapittel 6 og 8 hjemler krav om deponering og deponeringsprosesser.

Testing av arkivuttrekk gjøres av Arkivverket etter kravene som er fastsatt i forskriftsbestemmelsene om elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til Arkivverket, og de spesifikke kravene fastsatt i Noark 4-standarden. Testing utføres av eget testverktøy.

# UNIT, NTNU

Journalbaser uten dokumenter, 1995-2005: Deponering testet og godkjent i perioden 2013-2014.

OrganisasjonEnhetTidsperiode
Universitetet i TrondheimNorges tekniske høgskole Administrasjonen01.01.1995-31.12.1995
Universitetet i Trondheim

Den allmennvitenskapelige

høgskolen

Administrasjonen

01.01.1995-31.12.1995
Universitetet i TrondheimUniversitets-administrasjonen01.01.1995-31.12.1995
NTNUAdministrasjonen01.01.1996-31.12.2004
Universitetet i TrondheimDet medisinske fakultet01.01.1995-31.12.1995
NTNUDet medisinske fakultet01.01.1996-14.07.2005
Universitetet i TrondheimVitenskapsmuseet01.01.1995-31.12.1995
NTNUVitenskapsmuseet01.01.1996-31.03.2005
NTNUUniversitetsbiblioteket01.01.1997-19.04.2005
NTNUArtsdatabanken01.01.1997-15.04.2005
NTNUFakultet for geofag og petroleumsteknologi01.01.1997-31.12.2001
NTNUFakultet for ingeniørvitenskap og teknologi01.01.2002-30.04.2005
NTNUFakultet for fysikk, informatikk og matematikk01.01.1997-31.12.2001
NTNUFakultet for kjemi og biologi01.01.1997-09.05.2005
NTNUFakultet for marin teknikk01.01.1997-30.04.2005
NTNUFakultet for maskinteknikk01.01.1997-31.12.2001
NTNUFakultet for bygg- og miljøteknikk01.01.1997-31.12.2001
NTNUFakultet for elektronikk og telekommunikasjon01.01.1997-31.12.2001
NTNUFakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk01.01.2002-30.04.2005
NTNUFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse01.05.1996-22.04.2005
NTNUDet historisk-filosofisk fakultet01.01.1996-22.04.2005

Journalbaser med dokumenter fra NTNU, 05.11.2004-16.04.2013: Deponering testet og godkjent 06.01.2016.

Journal og sakarkiv med elektroniske dokumenter med til sammen 10 arkivdeler fordelt på fellesadministrasjonen, universitetsbiblioteket, Vitenskapsmuseet og 7 fakulteter; SVT, HF, IVT, NT, IME, AB, DMF. Uttrekk fra system ePhorte 5.

Noark-base

Fra og med ePhorte 4 (v2.0.25) brukes en Noark 5-base. NTNU oppgraderte til ePhorte 4 (v2.0.28) i mai 2013, og etter at periodiseringen av saksarkivet var avsluttet. Ved oppgraderingen gikk NTNU over til en Noark 5-støttet base. NTNU benyttet ePhorte 5 (v5.1.3) ved uttrekkstidspunktet. Derfor er data som er periodisert i systemet produsert i en Noark 4-løsning, men overført til i Noark 5-løsning. Uttrekket er i samsvar med Riksarkivarens forskrift kap. VIII og Noark 5-standarden.

# Høgskolen i Sør-Trøndelag

Journalbase med dokumenter, 01.01.2006-30.04.2014: Deponering testet og godkjent 22.03.2018.

Journalbase med dokumenter, 15.02.2014-31.12.2015: Deponering testet og godkjent 01.03.2018.

# Høgskolen i Ålesund

Journalbase med dokumenter, 01.04.2006-15.04.2015: Deponering testet og godkjent 10.01.2017.

Journalbase med dokumenter, 31.03.2014-31.12.2015: Deponering testet og godkjent 05.02.2018.

# Høgskolen i Gjøvik

Journalbase med dokumenter, 01.02.2005-30.05.2014: Deponering testet og godkjent 05.02.2018.

Journalbase med dokumenter, 28.05.2014-31.12.2015: Deponering testet og godkjent 12.03.2018.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!