# Elektroniske systemer

Opprettet: 1/26/2021 Forfatter: DOKU Kategori: Referanse Emneknagger: Administrativt

NTNU har et felles sak- og arkivsystem, ePhorte, for saksbehandling i hele organisasjonen. For annen saksbehandling benytter NTNU en rekke elektroniske fagsystemer og databaser til å holde orden på informasjon om NTNUs virksomhet, forvaltning og tjeneste, med mer.

En oppdatert liste over NTNUs systemer finnes på Innsida.NTNU.no/systemer (opens new window).

Oversikt over elektroniske system bør inneholde følgende opplysninger så langt det er mulig:

**System **Systemnavn Tatt i bruk dato Avsluttet dato

**Administrative data **Arkivdeler Innhold Lisensinnehaver Brukergruppe Systemansvarlig Driftsansvarlig Relasjoner til andre system Leverandør/kontaktperson Merknader

Tekniske data Databaseplattform Produksjonsformat Arkivformat Lokalisering/plassering Systemdokumentasjon (vedlegg) Brukerdokumentasjon (vedlegg)

Avlevering Kassasjon Hjemmel for kassasjon Tabelluttrekk Overføring Metadata Merknader Godkjent av Godkjent dato Infosikkerhet

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!