# Elektroniske systemer

Opprettet: 26.1.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Referanse Emneknagger: Administrativt

NTNU har et felles sak- og arkivsystem, ePhorte, for saksbehandling i hele organisasjonen.
For annen saksbehandling benytter NTNU en rekke elektroniske fagsystemer og databaser til å holde orden på informasjon om NTNUs virksomhet, forvaltning og tjeneste, med mer.

En oppdatert liste over NTNUs systemer finnes på Innsida.NTNU.no/systemer (opens new window).

Oversikt over elektroniske system bør inneholde følgende opplysninger så langt det er mulig:

**System
**Systemnavn
Tatt i bruk dato
Avsluttet dato

**Administrative data
**Arkivdeler
Innhold
Lisensinnehaver
Brukergruppe
Systemansvarlig
Driftsansvarlig
Relasjoner til andre system
Leverandør/kontaktperson
Merknader

Tekniske data
Databaseplattform
Produksjonsformat
Arkivformat
Lokalisering/plassering
Systemdokumentasjon (vedlegg)
Brukerdokumentasjon (vedlegg)

Avlevering
Kassasjon
Hjemmel for kassasjon
Tabelluttrekk
Overføring
Metadata
Merknader
Godkjent av
Godkjent dato
Infosikkerhet

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!