# Integrasjoner

Opprettet: 14.1.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Prosess Emneknagger: Automasjon Digitalisering

# Fagsystem

Mange fagsystemer blir benyttet i saksbehandling. Begrepet fagsystem er brukt om alt som ikke er sak- og arkivsystem. Et fagsystem kan forstås som et støttesystem som er spesialisert for saksbehandlingen i et organ, ofte tilrettelagt for håndtering av et stort antall saker som krever likeartet behandling og har stor grad av repetisjon.

Mange fagsystemer har registreringsfunksjoner for mottatte dokumenter i tillegg til at det kan produseres brev og interne dokumenter. Men fagsystemenes journal- og arkivfunksjonalitet tilfredsstiller sjeldent kravene i NOARK-standarden, og de er ikke godkjent av Riksarkivaren. For å følge arkivloven må dokumentene i disse fagsystemene føres i både fagsystemet og NOARK-systemet. I praksis blir mange dokumenter ikke journalført og arkivert i tråd med lover og forskrifter.

# Fagsystem og integrasjon sak- og arkivsystem

Ved NTNU er det opprettet følgende integrasjoner fra fagsystem til sak- og arkivsystemet:

  • Jobbnorge: Overføring av utlysningstekst, offentlig og utvidet søkerliste til ansettelsessaken

  • Felles studentsystem (FS): Journalføring og arkivering av mottatt klage på sensur og svar på klage på sensur via StudentWeb, FS og Inspera

  • MachForm: Søknad om fjerde- eller femtegangs eksamen

  • MachForm: Krav om innsyn i egne opplysninger som NTNU har registrert

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!