# Emneknagger

Her er en oversikt over emneknagger brukt for å merke innholdet i arkivplanen, og hvilke sider som benytter de.

Definisjon

Kategorisering

Dokument

Arkiv

Bevare

Administrativt

Beholde

Publisering

Nett

Automasjon

Digitalisering

Delegasjon

Styring

Ansvarsområder

DOKU

Navneendring

Generelt

Ansvar

Kaste

Slette

BK-plan

Struktur

Bestemmelse

Rutine

Krise

Intern

Behandle

Standard

Arkivere

Begrepsavklaring

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!