# Endringslogg

Lesetid: 2 minutt(er)

Alle nevneverdige endringer i arkivplanen vil oppføres her.

Formatet er basert på Lag en Endringslogg (opens new window), og følger Datobasert versjonering (opens new window) for innhold med formen YYYY-0M-0D. Innholdsmessige oppdateringer er derfor gjeldene fra datoen de er publisert. Dette gjelder kun for meningsbærende endringer i det enkelte dokument.

# 2023-11-08

# Lagt til

 • Oppdatering av nye registreringsrutiner for studieområdet: Eksamen, fusk, master, opptak, politiattest, praksis, studieforløp, tilrettelegging
 • Oppdaterte forklaring av vedlegg i Automatisering / Arkivplanen / Produksjon av innhold

# 2023-09-16

# Lagt til

 • Side for Bevarings- og kassasjonsplan for UH-sektoren under / Regelverk / Bevaring og kassasjon
 • Kontekstuell forklaring av ny plan i / Regelverk / Bevaring og kassasjon, inkludert original PDF og lenke til UiBs navigerbare utgave

# 2023-03-22

# Lagt til

 • Avsnitt om digitale vitnemål i / Rutiner / Saksområder / Studie- og eksamensdokumentasjon

# 2022-12-05

# Endret

 • Organisasjonskart i / Organisering og ansvar / Organisering, samt lenke til NTNU.no

# 2022-03-15

# Lagt til

 • Registreringsrutiner for Vitenskapsmuseet (VM)

# 2022-03-07

# Endret

 • Studieforløp oppdatert til v2.2.0, med tillegg for CMEDFORSK

# 2022-01-27

# Lagt til

 • Arkivnøkkel og kassasjonsplan for de statlige høgskolene 01.07.1994, revidert oktober 1996 og mai 2001, med kassasjonsplan mai 2001 - Modulink og ePhorte (vedlegg) på Arkivoversikt/ Arkivnøkler
 • Arkivnøkkel for universiteter og høgskoler 2014 - Public360 (vedlegg) på Arkivoversikt/ Arkivnøkler

# 2021-11-19

# Lagt til

 • Rutine for varsling lagt til Rutiner / Registrering

# Endret

 • I Organisering og ansvar / Ansvar og fullmakter er setningen "Registrere direkte mottatte saksdokumenter selv for journalføring og arkivering eller oversende til DOKU" endret til "Registrere direkte mottatte saksdokumenter selv for journalføring og arkivering"

# 2021-11-11

# Lagt til

 • Forslag til rutiner for NTNU Sak Rydding og dokumentfangst

# 2021-09-28

# Endret

 • Ny rutine for Phd-dokumentasjon

# 2021-09-20

# Endret

 • Slått sammen Rutiner / Saksområder og Rutiner / Registrering til enkeltsider for saksområder
 • Lenket til relaterte brukerveiledninger
 • Om Regionalt samarbeidsorgan Midt-Norge i Organisering og ansvar / Historikk

# Fikset

 • Lenkekaos i Organisering og ansvar / Organisering

# 2021-08-12

# Endret

 • Versjon 1.4 av Standardtitler - Administrasjon arbeidsforhold
 • Versjon 1.4 av Standardtitler - Arbeidsavtaler - Forlengelser - Opphør
 • Versjon 1.4 av Standardtitler - Opprykk etter kompetanse
 • Versjon 1.4 av Standardtitler - Sykefravær - HMS - IA

# 2021-08-10

# Lagt til

 • Sjekkliste for saksbehandlere

# Endret

 • Flyttet Avvik øverst i Rutiner / Beredskap og sikkerhet
 • Flyttet teknisk dokumentasjon om Arkivplanen til GitLab (opens new window)

# Fikset

 • Interne og eksterne lenker

# 2021-04-13

# Lagt til

 • Seksjon om avvik i Elektroniske arkivserier og –perioder

# 2021-03-01

# Lagt til

 • Første publisering av ny utgave av NTNUs arkivplan

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!