# Kategorier

Her er en oversikt over kategorier brukt for å merke innholdet i arkivplanen, og hvilke sider som benytter de.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!