# Kategorier

Her er en oversikt over kategorier brukt for å merke innholdet i arkivplanen, og hvilke sider som benytter de.

Oversikt

Organisering

Prosess

Faglig

Formelt

Referanse

Rutiner

Bevare

Regelverk

Rutine

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!