# Lenker

Her er en oversikt over sider og tilsvarende lenker som benytter NTNU.no/arkivplan, for å kopiere snarveier til sider.

Tittel Lenke
Hjem /
Arkivoversikt /arkivoversikt/
Arkivnøkler /arkivoversikt/arkivnoekler/
Arkivserier og -perioder /arkivoversikt/arkivserier-og-perioder/
Elektroniske arkivserier og -perioder /arkivoversikt/arkivserier-og-perioder/elektroniske-arkivserier-og-perioder/
Avlevert arkiv /arkivoversikt/avlevert-arkiv/
Deponert arkiv /arkivoversikt/deponert-arkiv/
Elektroniske systemer /arkivoversikt/elektroniske-systemer/
Fjernarkiv /arkivoversikt/fjernarkiv/
Tidligere arkivplaner /arkivoversikt/tidligere-arkivplaner/
Automatisering /automatisering/
Arkivplanen /automatisering/arkivplanen/
Produksjon av innhold /automatisering/arkivplanen/produksjon-av-innhold/
Steg for steg /automatisering/arkivplanen/steg-for-steg/
Tekniske krav /automatisering/arkivplanen/tekniske-krav/
Fellesløsninger /automatisering/fellesloesninger/
Integrasjoner /automatisering/integrasjoner/
Robotisering /automatisering/robotisering/
Emneknagger /emneknagger/
Endringslogg /endringslogg/
Kategorier /kategorier/
Lenker /lenker/
Organisering og ansvar /organisering-og-ansvar/
Ansvar og fullmakter /organisering-og-ansvar/ansvar-og-fullmakter/
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning /organisering-og-ansvar/avdeling-for-dokumentasjonsforvaltning/
Historikk /organisering-og-ansvar/historikk/
Om NTNU /organisering-og-ansvar/om-ntnu/
Organisering /organisering-og-ansvar/organisering/
/print/
Prosjekt /prosjekt/
NTNU Sak /prosjekt/ntnu-sak/
Rydding og dokumentfangst /prosjekt/ntnu-sak/rydding-og-dokumentfangst/
Regelverk /regelverk/
Bevaring og kassasjon /regelverk/bevaring-og-kassasjon/
Bevarings- og kassasjonsplan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og ikke-etatsinterne statlige høgskoler i Norge /regelverk/bevaring-og-kassasjon/bevarings-og-kassasjonsplan-for-uh-sektoren/
Lov, forskrift, regelverk - fagområder /regelverk/lov-forskrift-regelverk-fagomraader/
Lov, forskrift, regelverk - overordnet /regelverk/lov-forskrift-regelverk-overordnet/
Rutiner /rutiner/
Beredskap og sikkerhet i tilknytning til arkiv /rutiner/beredskap-og-sikkerhet-i-tilknytning-til-arkiv/
Dokumentasjonsforvaltning /rutiner/dokumentasjonsforvaltning/
Innsyn /rutiner/innsyn/
Registrering /rutiner/registrering/
Saksbehandling og arkivering /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/
Behandle og avskrive mottatte dokumenter /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/behandle-og-avskrive-mottatte-dokumenter/
Ferdigstille dokumenter /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/ferdigstille-dokumenter/
Formkrav ved klagesaker /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/formkrav-ved-klagesaker/
Godkjenne dokumenter /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/godkjenne-dokumenter/
Intern korrespondanse /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/intern-korrespondanse/
Opprette nye dokumenter /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/opprette-nye-dokumenter/
Personopplysninger /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/personopplysninger/
Sende dokumenter /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/sende-dokumenter/
Skriveregler, standardtitler og maler /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/skriveregler-standardtitler-og-maler/
Skygge- eller kopiarkiv /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/skygge-eller-kopiarkiv/
Taushetsplikt /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/taushetsplikt/
Vurder offentlighet /rutiner/saksbehandling-og-arkivering/vurder-offentlighet/
Saksdokumenter /rutiner/saksdokumenter/
Saksområder /rutiner/saksomraader/
Ansettelsessaker /rutiner/saksomraader/ansettelsessaker/
Høringer /rutiner/saksomraader/hoeringer/
Innkjøp og anskaffelse /rutiner/saksomraader/innkjoep-og-anskaffelse/
Personaldokumentasjon /rutiner/saksomraader/personal/
Personaldokumentasjon /rutiner/saksomraader/personaldokumentasjon/
Ph.d.-dokumentasjon /rutiner/saksomraader/phd/
Ekstern- og internfinansierte prosjekter /rutiner/saksomraader/prosjekter/
Rektorvedtak /rutiner/saksomraader/rektorvedtak/
Studentdokumentasjon /rutiner/saksomraader/student/
Studentombud /rutiner/saksomraader/studentombud/
Studie- og eksamensdokumentasjon /rutiner/saksomraader/studie-og-eksamen/
Studie- og eksamensdokumentasjon /rutiner/saksomraader/studie-og-eksamensdokumentasjon/
Styre, råd og utvalg /rutiner/saksomraader/styre-raad-og-utvalg/
Vitenskapsmuseet /rutiner/saksomraader/vitenskapsmuseet/
Sjekkliste for saksbehandlere /rutiner/sjekkliste-for-saksbehandlere/
Systemadministrasjon /rutiner/systemadministrasjon/
Veiledninger og brukerdokumentasjon /rutiner/veiledninger-og-brukerdokumentasjon/

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!