# Organisering og ansvar

Opprettet: 29.1.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Oversikt

NTNU er underlagt Kunnskapsdepartementet. Styret er NTNUs øverste organ og representerer institusjonen overfor offentlige myndigheter. Rektor er styrets sekretær og daglig leder ved NTNU. NTNUs virksomhet er organisert i åtte fakulteter og Vitenskapsmuseet.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!