# Regelverk

Opprettet: 29.1.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Oversikt

Arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift er kjernen i regelverket som regulerer håndteringen av arkiv. Regelverksoversikten viser til disse og andre lover, forskrifter og bestemmelser som får følger for arkiv og saksbehandling.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!