# Lov, forskrift, regelverk - fagområder

Opprettet: 30.7.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Regelverk Emneknagger: Bestemmelse Lesetid: 6 minutt(er)

# Regelverk om utdanning

# Lover

# Forskrifter

# Rundskriv

# Rammeplaner for høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger.
I studieplanene (opens new window) finner du en mer detaljert oversikt over innholdet i studieprogrammet.

Rammeplaner for høyere utdanning (opens new window) fastsettes av Kunnskapsdepartementet. Rammeplanene er forskrifter til loven. På Regjeringen.no (opens new window) finner du alle rammeplaner som er gjeldende for studier innen høyere utdanning i dag, samt tidligere, ikke lenger gyldige rammeplaner.

Når det kommer en ny rammeplan for en utdanning, vil den gamle være gyldig i en viss periode, dette er for at personer som er i utdanningsløp skal kunne fullføre det løpet de har startet på. Det vil derfor være overlapping av gyldighetsperiodene til noen gyldige rammeplaner for samme utdanning. Gyldigheten til foregående rammeplan er beskrevet i siste paragraf i den etterfølgende. Rammeplanene er listet opp per utdanningstype. Først grunnutdanningene, deretter videreutdanninger som det finnes rammeplaner for.

For noen rammeplaner er det også utarbeidet tilhørende rundskriv. Rundskrivene er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av forskrifter. Du finner dem direkte under den forskriften/de forskriftene de gjelder for. For noen av lærerutdanningene har Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for lærerutdanning utarbeidet nasjonale retningslinjer (opens new window).

# Reglement ved NTNU

# NTNUs studieforskrift

# Utfyllende regler til studieforskriften

# Opptak

# Andre bestemmelser

# Eksamensreglement

# NTNUs klagenemnd

Klagenemnda behandler klagesaker for studenter. Du finner mer informasjon om Klagenemda på Innsida (opens new window).

# Regelverk ph.d.-utdanning

# Forskrifter

# Tidligere forskrifter

# Administrativt regelverk

# Økonomi

# HR

# Rekruttering

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!