# Lov, forskrift, regelverk - overordnet

Opprettet: 30.7.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Regelverk Emneknagger: Bestemmelse Lesetid: 2 minutt(er)

Disse lover og forskrifter er førende for hvordan saksbehandling og forvaltning, samt arkivering, gjennomføres.

# Arkivlova

# Lov om elektroniske tillitstjenester

# Forvaltningsloven

# Offentlighetsloven

# Personopplysningloven

# Pliktavleveringsloven

# Sikkerhetsloven

# Universitets- og høyskoleloven

# Åndsverskloven

# Helsepersonelloven

# Helseregisterloven

# Forskrifter

# Annet

# Retningslinjer ved NTNU

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!