# Rutiner

Opprettet: 29.1.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Oversikt

Det er utarbeidet skriftlige rutinebeskrivelser og brukerdokumentasjon for å ivareta arbeidsrutiner i tilknytning til elektronisk saksbehandling og arkivering, samt systemadministrasjon.

Rutineoversikten inneholder blant annet systemuavhengige definisjoner og beskrivelser og har fokus på saksgang og arbeidsflyt. Rutinene skal i all hovedsak ivareta krav til saksbehandling og arkivering, sikkerhet i behandling av opplysninger, samt forsvarlige og effektive arbeidsprosesser.

I tillegg er det utarbeidet tilpasset brukerdokumentasjon for NTNUs sak- og arkivsystem. Dokumentasjonen inneholder beskrivelser av systemets funksjoner og virkemåte med forklaring til skjermbilder og funksjonsmenyer med mer.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!