# Registrering

Opprettet: 20.9.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Rutiner Emneknagger: Standard Lesetid: 1 minutt(er)

# Studiedokumentasjon

Eksamen (vedlegg)

Fusk (vedlegg)

Master (vedlegg)

Opptak (vedlegg)

Politiattest (vedlegg)

Praksis (vedlegg)

Skikkethet (vedlegg)

Studieforløp (vedlegg)

Tilrettelegging (vedlegg)

# Ph.d.-dokumentasjon

Ph.d-dokumentasjon (vedlegg)

# Personaldokumentasjon

Administrasjon arbeidsforhold (vedlegg)

Arbeidsavtaler - forlengelser – opphør (vedlegg)

Sykefravær - HMS - IA (vedlegg)

Opprykk etter kompetanse (vedlegg)

Unntak

Personalsak vedrørende disiplinærreaksjoner, suspensjon, avskjed og konflikter, registreres som egen tematisk sak i personalarkivet. Tittel på tematisk sak tilpasses etter disiplinærforholdet. Sakene skjermes og unntas offentlighet i sin helhet med tilgangskode U. Kun saksbehandler som eier saken har da tilgang. For å gi flere lesetilgang til saken opprettes ad hoc tilgangsgruppe.

Opprette personalmappe (vedlegg)

Tilgangskoder og skjerming av informasjon og dokumenter (vedlegg)

# Fravær- og refusjonssenteret

Fra oktober 2012 har NTNU et sentralt Fravær- og refusjonssenter ved HR (HR-FRS). Senteret har som oppgave å sørge for oppfølging mot NAV og sikre at NTNU får korrekt grunnlag for refusjonsutbetaling fra NAV.

Saker og dokumenter som skal følges opp av senteret er:

  • Foreldrepermisjon og vedtak om foreldrepenger

  • Vedtak om pleiepenger og opplæringspenger

  • Vedtak om fritak i arbeidsgiverperioden, kronisk syk eller svangerskapsrelatert

Det vil også omfatte vedtak om avslag på disse sakene.

DOKU registrerer aktuelt dokument som inngående ufordelt brev til HR-FRS, med kopi til fakultet, institutt eller enhet.

Personaldokumentasjon i tilknytning til HR-FRS (vedlegg)

Følgende dokumenter blir ikke registrert i sak- og arkivsystemet:

  • Egenmelding: Ansatte registrerer fravær i Paga

  • Sykemeldinger: Betraktes som regnskapsbilag. Oppbevares i henhold til regnskapsloven hos HR-FRS

  • Det skilles ikke på sykemelding del C og D, begge deler oppbevares like lenge hos HR-FRS

Se Innsida.NTNU.no/Sykdom (opens new window) for mer informasjon.

# Rektorvedtak

Rektorvedtak (vedlegg)

Søke etter og lese rektovedtak (vedlegg)

# Ansettelse

Under arbeid 2021.

# Varslingsrutine

Varsling (vedlegg)

# Anskaffelse

Under arbeid 2021.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!