# Ferdigstille dokumenter

Opprettet: 5.2.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Rutine Lesetid: 1 minutt(er)

Reserverte journalposter er dokumenter du har opprettet og fortsatt arbeider med, som har status R (Reservert). Disse journalpostene finner du i søket Under arbeid.

Du har ansvar for at en journalpost med dokumenter endrer status fra R til F (Ferdigstilt), og at du sender dokumentene til mottaker(e).

OBS!

Ikke sett uferdige dokumenter i status F, da disse verken kan eller skal endres på etter dette.

Sjekkliste for ferdigstilling

Når du ferdigstiller så sjekker du at:

  • Mottakers navn og adresse er identisk på brev og i journalpost

  • Alle vedlegg følger brevet

  • Dokumentet lar seg åpne og er lesbart

  • Dokumentet inneholder den teksten det er ment å inneholde

  • Spor etter redigering i dokumentet – synlige og usynlige – er fjernet

  • At godkjenningsrunde er gjennomført der dette er aktuelt

DOKU kontrollerer ferdigstilt journalpost og journalfører til status J (Journalført) for konvertering av dokumenter til godkjent arkivformat og endelig arkivering. Dette inkluderer låsing av metadata og dokument for endringer.

N- og X-notater, saksframlegg, samt eventuelle kopier til interne mottakere, blir automatisk sendt via sak- og arkivsystemet ved ferdigstillelse. Du behøver ikke skrive ut interne notater for å sende disse i papir til mottaker(e).

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!