# Skriveregler, standardtitler og maler

Opprettet: 5.2.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Rutine

Sakstitler, journalpostinnhold og dokumenttittel skal inneholde sentrale og meningsbærende beskrivelser slik at skal være mulig å søke opp akkurat denne saken, journalpost eller dokument. Av søke- og statistikkhensyn skal språket være standardisert på bokmål eller nynorsk[1], men typiske faguttrykk og titler på originalspråket, for eksempel engelsk, kan skrives i tillegg. På mange ensartede saks- og dokumenttyper er det utarbeidet standardtitler.

Merk

Du skal i svært liten grad benytte forkortelser og tegnsetting, da dette kan vanskeliggjøre søk, statistikk og rapporter. Som hovedregel benyttes kun tankestrek (opens new window) som tegnsetting, og det er normalt sett kun godt innarbeidede forkortelser som skal benyttes, som NTNU eller enhetsforkortelser ved NTNU.

Der det finnes standard dokumentmaler med predefinert innhold i sak- og arkivsystemet, skal disse i mest mulig grad benyttes. Dette gjelder blant annet brevmaler – med eller uten tekst for elektronisk godkjenning, notater, arbeidsavtaler og klagebehandling ved sensur.

[1] Se Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak- og arkivsystem ePhorte ved NTNU. Spesifikt, fra side syv: «Av søkehensyn skal språket skal være standardisert på bokmål, men typiske faguttrykk og titler på engelsk(eller andre språk) kan skrives i tillegg. Vær bevisst i bruken av forkortelser.»

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!