# Studentombud

Opprettet: 20.9.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Rutine Emneknagger: Behandle Standard

Fra 2. oktober 2017 kom NTNUs første studentombud på plass. Les mer om studentombudet på NTNU.no/studentombud (opens new window). Studentombudet er opprettet som egen administrativ enhet og egen tilgangskode SO benyttes for saker unntatt offentlighet i sak- og arkivsystemet.

Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13 om forhold hen blir kjent med gjennom sin rolle som ombud. Studentombudet har bare innsyn i taushetsbelagte opplysninger i den grad studenten det gjelder har gitt samtykke til innsyn.

Spørsmål om innsyn i saker hos studentombudet følger reglene i offentlighetsloven.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!