# Studie- og eksamensdokumentasjon

Opprettet: 20.9.2021 Forfatter: DOKU Kategori: Rutine

Innholdet er flyttet til https://ntnu-doku.gitlab.io/arkivplan/rutiner/saksomraader/studie-og-eksamen/.

Er det feil i innholdet, eller noe som ikke fungerer?

Hjelp oss å forbedre denne siden, kontakt DOKU!